07 февраля 2018 07:31

Лазер перерахує всі дерева

Якісний моніторинг стану лісів скоро стане доступнішим

Лазер перерахує всі дерева

Сьогодні найбільш високоефективним інструментом для виконання завдань з моніторингу лісів стає наземне лазерне сканування (НЛС).

Спробуємо розібратися, чим ця технологія відрізняється від старих методів моніторингу насаджень та чому введення НЛС зекономить мільйони гривень державного бюджету. 


Наземне лазерне сканування – це відносно нова технологія з високим рівнем автоматизації, точністю та можливістю замірів важкодоступних об’єктів. Технологія вже активно використовується в архітектурі, гірничодобувній та нафтогазовій промисловості, енергетиці. Наразі в Україні за допомогою НЛС реалізовані проекти, наприклад, з 3D сканування дерев’яних церков Львівщини, розгортки історичної забудови міста Львова, археологічного дослідження Стільського городища.

НЛС використовується там, де необхідні точні та достовірні заміри складних технологічних споруд, геометричних параметрів недоступних об’єктів, при створенні тривимірних моделей. 
На відміну від традиційних фотограметричних методів, технологія дозволяє отримати координати з одного статичного місяця з можливістю контролю вимірювання безпосередньо у польових умовах. При цьому НЛС забезпечує більш високу точність замірів при однаковому віддаленні від об’єкта вимірювання.  Сучасні тахеометри мають потужність вимірювання у дві точки на секунду, у той час, коли лазерні сканери – від 2 до 24 тис. вимірів на секунду. Точність наземних сканерів складає 6-15 мм на кожні 200-800 метрів. 
 

Просторова модель відсканованої лісової ділянки 

 

Основою конструкції прилада є дзеркальна система, яка переміщує лазерний пучок в усіх напрямках. Одиночний лазерний імпульс повертається на приймач після відображення від об’єкту. В результаті ми отримуємо просторову тривимірну модель, що описана незліченною кількістю крапок, кожна з яких має відповідні координати X, Y та Z. Четвертою характеристикою кожної крапки є значення інтенсивності сигналу, що відобразився. Це значення залежить від матеріалу, структури, кольору об’єкту вимірів. Сукупність крапок має назву «хмара крапок», яку потім можна трансформувати у будь-яку іншу систему координат, обертати, змінювати положення спостерігача, змінювати кут зору. 
Точність визначення лінійних розмірів та положення об’єктів у просторі залежить від їх властивостей. В цілому, при скануванні лісового фонду доцільно застосовувати сканери з великим полем зору, високою частотою сканування та можливістю фіксації першого та останнього відображення, що дозволяє розділити сигнал від дерев та підліску, поверхні землі. Таким чином, за допомогою НЛС можна визначити наступні характеристики лісових ресурсів: видовий склад насаджень, діаметр стовбуру дерева на будь-якій висоті без його валки, висоту дерева, площу проекції крони, її вертикальну та горизонтальну протяжність, протяжність стовбуру без сучків, наявність дефектів та пошкоджень деревини шкідниками. 

  
Зразок сканування з результатами за висотою дерева, об’ємом крони та довжиною якісного стовбуру. 

 

Найбільш ефективне використання технології можливе в комбінуванні з даними аерозйомки, а також результатами польових замірів пробної площі. Переваги такої комбінації методів моніторингу полягають у тому, що в цифрових моделях відсутні тіні від дерев, які є у звичайній аерозйомці; також можна більш чітко відстежити динаміку висоти деревостанів, що неможливо за результатами польових замірів. Поєднання аерозйомки з НЛС може служити цілям картографії, що особливо актуально в гірській та важкодоступній місцевостях. 


Одними з найперших технологію почали використовувати у Фінляндії – її вивчають на лісогосподарських факультетах та активно сканують усі ліси. 

 

Таким чином, НЛС може зекономити платникам податків мільйони гривень, адже за допомогою цієї технології можна повністю автоматизувати процес мониторингу лісонасаджень, складання таблиць росту, досліджувати дефекти деревини, оцінювати її якість. Крім того, популярною практикою в Європі є моніторинг вже зрубаного лісу. За допомогою НЛС проводять огляд місць рубок на предмет перерубів, недорубів, порубочних  залишків. Також європейські фіскальні органи здійснюють контроль лісозаготівельників – за допомогою НЛС визначається об’єм деревини на складах. У двох останніх практиках результати НЛС є повноцінними доказами у суді. 
Можна зробити висновок, що задля вирішення питань лісоустрою, здійснення різного роду моніторингу, моделювання динаміки деревостану, а також державної інвентаризації лісів НЛС у поєднанні з аерокосмічною зйомкою є найбільш перспективним методом оцінки лісових фондів. Це дозволить у великій мірі підвищити ефективність та точність визначення основних лісотаксаціонних показників лісових насаджень та значно оптимізує видатки на лісову галузь у цілому. 
Ігор Симисенко
журналіст