22 февраля 2018 13:50

Країни пан'європейського регіону розглянули можливості зміцнення ролі лісового сектора в становленні «зеленої» економіки.

Минулого тижня в штаб-квартирі ООН в Женеві відбувся семінар Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) і Продовольчої і сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО) з питань реалізації Плану дій для лісового сектора в умовах «зеленої» економіки.

Зазначений План дій є рамковою стратегією, затвердженою країнами - членами ЄЕК ООН і ФАО в 2013 році, для зміцнення лісового сектора в умовах «зеленої» економіки. Виходячи з визначення Програми ООН для навколишнього середовища (ЮНЕП), «зелена» економіка повинна бути низьковуглеродною і ресурсоефективною економічною системою, яка спрямована на забезпечення добробуту суспільства.

План дій включає понад 130 можливих заходів, здійснення яких могло б сприяти зміцненню ролі лісового сектора в «зеленій» економіці. Заходи розвитку лісового сектора згруповані за 5 напрямками:
Стале виробництво та споживання лісових товарів;
Низьковуглеродний лісовий сектор;
Пристойні «зелені» робочі місця;
Екосистемні послуги лісу;
Стратегічне планування та моніторинг розвитку лісового сектора в умовах «зеленої» економіки.

Під час дискусії було представлено міжнародний досвід реалізації Плану дій. Учасники форуму презентували нові рішення, прийняті в національних законодавствах з питань лісового сектора, також йшлось про внесок в роботу по екологічній просвіті та привернення уваги громадськості на тему сталого управління лісами.

Учасники погодилися, що продовження адаптації лісового сектора до умов, в яких буде розвиватися «зелена» економіка, повністю відповідає Порядку денному ООН для сталого розвитку на період до 2030 і цілям в області стійкого розвитку (ЦУР).

На семінарі країнами були визначені тематичні пріоритети подальшої роботи по Плану дій на період до 2020 року, а також дані рекомендації щодо спільної діяльності ЄЕК ООН та ФАО.
Особливу увагу експерти приділили питанням соціальної захищеності працівників лісового сектору в умовах інновацій та застосування нових технологій, які часом ведуть до скорочення традиційних професій і робочих місць, а з іншого боку вимагають нових знань і кваліфікацій.